O nas

„Przedsiębiorcy zaangażowani społecznie,
dostrzegając znaczenie przedsiębiorczości społecznej
dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na idei
zrównoważonego rozwoju, postanowili współdziałać
w zakresie jej praktycznego wspierania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Przedsiębiorców dla Ekonomii Społecznej „Humanations”.
                                                            Z preambuły statutu Stowarzyszenia

„Humanations” to stowarzyszenie ludzi dobrej woli zrzeszonych, by osiągnąć konkretny cel. Cel ten stanowi dla nas walkę z wykluczeniem społecznym, trwałą marginalizacją na rynku pracy, pogłębiającym się nierównościamispołecznymi, dziedziczeniem biedy. Mając na uwadze dobro wspólne, chcemy uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów społecznych.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców dla Ekonomii Społecznej „Humanations” powstało na bazie dobrej praktyki w gminie Margonin oraz na bazie wieloletnich doświadczeń przedsiębiorców w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bezpośrednią przesłanką dla powstania Stowarzyszenia „Humanations” stało się ogłoszenie roku 2011 Rokiem Wykluczonych. Walne zebranie założycielskie odbyło się 9. września 2011 roku w Chodzieży. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 28. października 2011 roku.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Stowarzyszeniu „Humanations”:

AVERMANN Oborniki (woj. wielkopolskie)

CEAHAVE Szamotuły (woj. wielkopolskie)

FIRST RECYKLING Czerwonak (woj. wielkopolskie)

HELMET Tuczno (woj. kujawsko-pomorskie)

KEPKA GROUP Budzyń (woj. wielkopolskie)

LS PLUS Opalenica (woj. wielkopolskie)

MARGOSTAL Margonin (woj. wielkopolskie)

M-P KRÓLIKOWSCY Margonin (woj. wielkopolskie)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, Poznań (woj. wielkopolskie)